Aktualności

Centrum Wiedzy nt. Biogospodarki w Świętokrzyskim

Data opublikowania: 28 września 2018
Centrum Wiedzy nt. Biogospodarki w Świętokrzyskim
Centrum Wiedzy nt. Biogospodarki w Świętokrzyskim

W dniu 13 września 2018r. w siedzibie Regionalnego Centrum Naukowo - Technologicznego (RCNT) w Podzamczu Chęcińskim odbyły się warsztaty poświęcone wypracowaniu założeń Wspólnych Planów Działań w ramach projektu RDI2CluB. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele biznesu, nauki i administracji publicznej, nie zabrakło również przedstawicieli mediów.

O projekcie RDI2CluB podczas 26 Dorocznej Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Regionu Morza Bałtyckiego
O projekcie RDI2CluB podczas 26 Dorocznej Konferencji Współpracy Subregionalnej Państw Regionu Morza Bałtyckiego

W dniach 10-12 września 2018 r. w Gdańsku odbyła się 26 Doroczna Konferencja Współpracy Subregionalnej Państw Regionu Morza Bałtyckiego (BSSSC). Organ ten reprezentuje wszystkie regiony Morza Bałtyckiego a jego działalność dotyczy współpracy m.in. w obszarach: polityki spójności, polityki morskiej, bezpieczeństwa na morzu, rozwoju infrastruktury transportowej, ochrony środowiska, edukacji, a także Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Informacja o projekcie  #R043 RDI2CluB na Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego
Informacja o projekcie  #R043 RDI2CluB na Zarządzie Województwa Świętokrzyskiego

Stan realizacji projektu #R043 RDI2CluB oraz konsultacje regionalnego profilu biogospodarki województwa świętokrzyskiego były przedmiotem spotkania Zarządu Województwa Świętokrzyskiego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych Urzędu Marszałkowskiego i jednostek podległych samorządowy ze świętokrzyskimi partnerami projektu.

Gospodarka obiegu zamkniętego tematem przewodnim warsztatów w Estonii
Gospodarka obiegu zamkniętego tematem przewodnim warsztatów w Estonii

W ramach  realizacji projektu #R043 RDI2CluB  w dniach 5-7 czerwca 2018 r. odbyły się warsztaty transnarodowe oraz posiedzenie Komitetu Sterującego Projektu w Estonii. Organizatorem     wydarzenia     był     estoński   partner   projektu – Instytut Środowiska w Sztokholmie, ośrodek w Tallinnie, we współpracy   z   partnerem   wiodącym   –   Uniwersytetem   Nauk   Stosowanych   JAMK z Regionu Centralnej Finlandii.

W dniach 7 – 8 maja 2018r. pani Anna Aalto odwiedziła nasz region. Pobyt na ziemi świętokrzyskiej związany był z realizacją warsztatów międzynarodowych nt. regionalnego profilu biogospodarczego  województwa świętokrzyskiego. Zachęcamy do zapoznania się z artykułem.

Życzymy miłej lektury!

https://blogit.jamk.fi/techtothefuture/2018/06/08/transitioning-to-bioeconomy-from-the-smoggy-shadows-of-fossil-economy/

Wersja w języku polskim.

Międzynarodowe warsztaty nt. regionalnego profilu biogospodarczego województwa świętokrzyskiego
Międzynarodowe warsztaty nt. regionalnego profilu biogospodarczego województwa świętokrzyskiego

W dniach 7-8 maja 2018 roku w województwie świętokrzyskim, odbyły się międzynarodowe warsztaty nt. regionalnego profilu biogospodarczego województwa świętokrzyskiego oraz planu działań wspólnych, poświęcone możliwościom rozwoju przedsiębiorczości w obszarze biogospodarki w regionie. Zostały one zrealizowane w ramach projektu #R043 RDI2CluB.

O biogospodarce w kraju tulipanów

Data opublikowania: 10 maja 2018
O biogospodarce w kraju tulipanów
O biogospodarce w kraju tulipanów

W dniach 17-20 kwietnia 2018 r. partnerzy projektu RDI2CluB uczestniczyli w pierwszej wizycie benchmarkingowej, organizowanej w Niderlandach (Holandii). Organizatorem wydarzenia był Region Liwonii ds. Planowania (Łotwa) i lider projektu – Uniwersytet Nauk Stosowanych JAMK z Regionu Centralnej Finlandii.

W dniu 7 lutego 2018 roku, w czasie konferencji prasowej na temat projektu RDI2CluB, odbyło się podpisanie Listu intencyjnego pomiędzy partnerami projektu z regionu świętokrzyskiego i przedstawicielami jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których odbędą się działania pilotażowe dotyczące analizy poziomu zanieczyszczenia powietrza i podniesienia wiedzy wśród firm oraz mieszkańców w zakresie minimalizowania poziomu emisji szkodliwych substancji do atmosfery.